«Հույսի ավան» թաղամաս՝ նոր բնակարաններ սոցիալապես անապահով ընտանիքներին