«Դիակոնիա» բարեգործական հիմնադրամն այնտեղ է, որտեղ հայն ունի աջակցության կարիք