Դիակոնիայի և Լոռու մարզպետարանի համագործակցությունը շարունակվում է