Գրիգորը երազում է այն կյանքի մասին, որտեղ չկա կարիք, արցունք ու թախիծ