Օգնիր, որ փոխես...

Բարեգործությունը սրտի դիրք է, սկսվում է ներքուստ ու կապ չունի արվածի չափի հետ:

 
Բարույեր Ջամբազյան