Օգնիր, որ փոխես...

Ինքս ապրել եմ կարիքի մեջ: Մարդու արժեքի հետ կապ չունեցող մի երևույթ է կարիքը, բայց կարիքը միայն վիճակ է, որից մարդը փորձում է դուրս գալ: Հոգով կարիքավոր լինելն ավելի լուրջ խնդիր է:

 
Բարույեր Ջամբազյան