Շենք և արհեստանոցներ

Վերանորոգում| Կահավորում

Պետական դպրոցներին աջակցելու համար, որոնք հատկապես գյուղական բնակավայրերում հաճախ գտնվում են անմխիթար վիճակում, հնարավորության դեպքում մասնակցում ենք տանիքների, պատուհանների, դասասենյակների, մարզադահլիճների և սանհանգույցների վերանորոգման աշխատանքներին: Մենք ստեղծում ենք համակարգչային սենյակներ և կահավորում ենք դրանք համապատասխան տեխնիկայով: