Կրթություն

Զարգացում | Համապետական ներգրավվածություն

Հազիվ թե ինչ-որ բան ավելի հիմնարար լինի մարդկանց, հասարակությունների և ազգերի զարգացման համար, քան կրթության ոլորտում խելամիտ ներդրումը: Մեր ուշադրության կենտրոնում նախ և առաջ մեր շահառու երեխաներն են: Բացի այդ մենք շատ դիմումներ ենք ստանում նաև ոչ շահառու երեխաներից: