Մեր երկիրը` Հայաստան

<<Հայաստանի պատմությունն իրենից հիմնականում մի տխուր կտավ է ներկայացնում, որում հարևաններն ու թշնամիներն այս գեղեցիկ երկիրը և նրա բնակիչներին իրենց անվերջանալի դաժանություններիու ագահության մոլուցքի առարկան են դարձրել>>,- գրել է Ֆրիդրիխ Պարրոտն իր <<Ճամփորդություն դեպի Արարատ>> գրքում, որն առաջին անգամ լույս է տեսել 1834 թվականին: Այստեղ կարող եք գտնել Հայաստանի պատմության ինչպես այսօրվա էական հայեցակետերի արդիական ու համապարփակ ամփոփագիրը, այնպես էլ մանրամասն, սակայն համառոտ ժամանակագրությունը: