Նվիրատվություններ

Ձեր նվիրատվությունը կօգտագործվի այնտեղ, որտեղ կա դրա խիստ անհրաժեշտությունը. համաձայն մեր սկզբունքի` օգնել մարդկանց ինքնաբավ դառնալու հարցում: Մեր միջոցառումները օգնում են մարդկանց ինքնուրույն կենսակերպ վարել և ինքնուրույն կայուն փոփոխությունների հասնել: