Մեր Նախագծերը

Զարգացման ծրագրեր

Կրթաթոշակների տրամադրում

Աշխատատեղերի ապահովում տարբեր արտադրամասեր հիմնելով

Գյուղական համայնքներում զարգացման նախագծեր

Սիրիահայերին օժանդակելու ծրագրեր փոքր բիզնես ստեղծելու համար

 

Հագուստի օգնություն 

Դպրոցական հագուստի տրամադրում

Տաք հագուստի տրամադրում

Տաք հագուստ միայնակ ծերերին

 

Սննդօգնություն 

Շահառու և ոչ շահառու երեխաների և ընտանիքների ամենամսյա սննդի փաթեթների տրամադրում:

Սննդի փաթեթների տրամադրում գյուղական համայնքներում բնակվող և քաղաքաբնակ միայնակ ծերերին:

Հաշմանդամ կամ հիվանդություն ունեցող շահառու երեխաների հատուկ սննդակարգով նախատեսված սննդի տրամադրում

 

 

Կրթական ծրագրեր 

Զարգացնող խաղերի տրամադրում

Գյուղական համայնքներում նախադպրոցական խմբերի կազմակերպում:

Գյուղական ու սահմանամերձ համայնքներում դպրոցական տարածքների նորոգման աշխատանքների իրականացում:

Դպրոցներում զբաղվածության խմբակների ստեղծում:

Ամառային ճամբարների կազմակերպում:

Շահառու և ոչ շահառու երեխաներին տարբեր խմբակներ հաճախելու ֆինանսավորում (լեզվի , երաժշտության, սպորտի և այլն:)

Շահառու և ոչ շահառու երեխաներին բարձրագույն ուս. Հաստատություններում ուսանելու համար ֆինանսավորման տրամադրում

Մասնագիտական խմբակների կազմակերպում

 

Առողջապահական 

Տարբեր բնույթի վիրահատական միջամտությունների ֆինանսավորում

Շահառու երեխաների համար գործող անվճար ատամնաբուժարան

Մանկաբույժ, որն ուղեկցում է շահառու երեխաներին և անհրաժեշտության դեպքում տրամադրում դեղորայք, կամ կազմակերպում բուժ. միջամտություն:

Հոգեբանական ծառայությունների ֆինանսավորում:

Ֆիզիոթերապեվտիկ ծառայությունների ֆինանսավորում:

Հաշմանդամ շահառուների խնամքի պարագաների և դեղորայքի տրամադրում:

 

Սոցիալհոգեբանական 

Հոգեբանական ծառայությունների ֆինանսավորում

Համագործակցություն մանկատների հետ

Հատուկ նշանակության դպրոցների հովանավորչություն:

Սոցիալ հոգեբանական ծանր կացության մեջ գտնվող շահառուների ուղեկցում:

 

Գյուղատնտեսական ծրագրեր

Գյուղական համայնքներում գյուղատնտեսական տարբեր բնույթի նախագծեր

Սերմերի տրամադրում

Ջերմոցային տնտեսություններ

Գյուղտեխնիկայի տրամադրում

Մանր գյուղական տնտեսությունների աջակցություն

Մեղվագործական մանր տնտեսությունների ստեղծում

 

 

 

Շինարարական ծրագրեր 

Բնակարանների տրամադրում անտուն ընտանիքներին  ՙՀույսի Ավան՚

Հիմնադրամին դիմող ընտանիքների բնակարանների վերանորոգման կամ մասնակի շինարարական աշխատանքների իրականացում:

Դպրոցների, մանկապարտեզների, բուժ. հաստատությունների մասնակի կամ ամբողջական վերանորոգման աշխատանքների իրականացում:

Շինանյութի տրամադրում աշխատունակ և իրենց բնակարանները նորոգել ցանկացող ընտանիքներին:

Ջրագծերի վերանորոգման աշխատանքների իրականացում գյուղական համայնքներում:

Վերանորոգման աշխատանքների իրականացում սահմանամերձ համայնքներում: