Ոլորտային հովանավորություն

Հումանիտար օգնություն, կրթություն և կայուն եկամտի աղբյուրի ստեղծում. Ձեր հիմնարկով դարձեք հովանավոր այն ոլորտի համար, որը Ձեզ հատկապես հոգեհարազատ է և համապատասխանում է Ձեր կազմակերպության ոգուն:  Այդպիսով, Դուք հնարավորություն կունենաք աջակցել ոչ միայն անհատի կամ նախագծի, այլ մի ամբողջ կարևոր ոլորտի: Ամեն տարի Դուք կստանաք զեկույց, որում համապարփակ ներկայացված կլինի, թե Ձեր կորպորատիվ հովանավորությունը ինչ դրական արդյունքներ է ունեցել:

Contact