Թափանցիկություն

Իհարկե, մեզ տրամադրվող միջոցներն օգտագործվում են բարեխղճորեն և մեր կանոնադրությանը համապատասխան: Բացի հստակ պարտավորություններից պատասխանատու աշխատանքի մաս են կազմում նախագծերի և աշխատանքային պրոցեսների մշտական արտաքին և ներքին ստուգումները: Ինչպես հետևյալ գրաֆիկը, այնպես էլ տարեկան հաշվետվությունները ցույց են տալիս, թե ինչպես են օգտագործվում նվիրատվությունները:

87% Նախագծերի աջակցություն
4% Նախագծերի իրականացում և որակի ապահովում
2% Ադմինիստրացիա
2% Նախաձեռնություններ և իրազեկության բարձրացում
5% Հասարակայնության հետ աշխատանք և գովազդ