Դառնալ Շահառու

«Դիակոնիա» բարեգործական հիմնադրամի շահառու  կարող  է դառնալ սոցիալական կամ առողջական խնդիրներ ունեցող ցանկացած անձ կամ ընտանիք: Դիմումը էլ. փոստով ուղարկում եք հիմնադրամի կայքում նշված էլեկտրոնային հասցեին, կամ անձամբ ներկայացնում եք հիմնադրամի գրասենյակ: Այդ դիմումի համաձայն ստեղծվում է հատուկ  հանձնաժողով, որն  ուսումնասիրում է ընտանիքի կամ անհատի սոցիալական վիճակը, ծանոթանում է ընտանիքի կամ անհատի կողմից ներկայացված փաստաթղթերին, և տվյալ գործը ընդգրկվում է համապատասխան ծրագրում: Այս ամենը ներկայացվում է  աջակցության կարիք ունեցող ընտանիքներին օգնել ցանկացող մարդկանց` Հիմնադրամի դոնորներին: Հավաքված դրամական միջոցները արդեն նախապես ներկայացված ծրագրով օգտագործվում են ծրագրերում ընդգրկված ընտանիքների` սոցիալական տարբեր հարցեր լուծելու համար: Համապատասխան ծրագրերի դոնորները ստանում են վերջնական հաշվետվություն տվյալ ընտանիքի մասին, հաշվետվությանը կցվում են նաև լուսանկարներ և փաստաթղթեր, թե ինչպես են օգտագործվել դոնորների կողմից տրամադրված դրամական միջոցները:

Հիմնադրամի հիմնական չափորոշիչներն են.

Ծնողազրկություն

Բազմազավակություն

Հաշմանդամություն

Գործազրկություն

1.Դիմորդների տեղեկատվություն

Նշեք երեխայի աջակցման քարտի համարը


2.Տեղեկատվություն ընտանիքի մասին

Ընտանեկան կարգավիճակ
...

Ներքևի տողում խնդրում ենք լրացնել ընտանիքի անդամների վերաբերյալ տեղեկատվություն

Հայր

Մայր

Երեխաներ

Այլ

3.Բնակարանային պայմանները, ընտանիքի եկամուտը

Ինչ եկամուտ ունի ընտանիքը

4.Կենցաղային ինչպիսի կարիքներ կան

5.Լրացուցիչ տեղեկատվություն

(ստորև կարող եք ներառել լրացուցիչ տվյալներ Ձեր ընտանիքի և նշված կարիքների վերաբերյալ)

Ես կցանկանայի որպեսզի ֆոնդը տեղեկացներ ինձ իմ նպատակային աջակցության ընթացիկ կարգավիճակի մասին